ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Проект финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“„Проект  BG16RFOP002-2.077-1800-С01 на обща стойност 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране, с начална дата 27.01.2021 и крайна дата 27.04.2021 г., е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“
Статията е публикувана преди 1 години, 3 месеца на 27 Януари 2021 г, и е видяна 909 пъти