• +359 32 900 500
  • office@toyotatixim.com
15
юни

Периодично Техническо Обслужване извършващо се на всяка (1 или 2) години или пробег предвиден от производителя за конкретния модел, което настъпи първо. Всяко Периодично обслужване включва в себе си подмяна на компоненти и проверки, съобразно плана за поддръжка заложен от Toyota.